dansk
english
german
 
 

Når skaden er sket

Er du blevet udsat for en skade, skal den anmeldes til os umiddelbart efter skaden er indtruffet, så du får den mest optimale support som muligt.
 
Skaden anmeldes til skadeservice på +45 88 807 112
 
Herefter skal du udfylde og indsende vores skadeformular for luftfartøjer vedlagt kopi af luftdygtighedsbevis, pilot certifikat og medical.